Podstawowe informacje

Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej prowadzi szkolenia przed- i podyplomowe w zakresie chirurgii stomatologicznej. Zajęcia prowadzone są ze studentami III, IV i V roku Oddziału Stomatologii I-go Wydziału Lekarskiego, studentami anglojęzycznymi II-go Wydziału Lekarskiego oraz studentami
I, II i III roku Technik Dentystycznych. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane  w ramach ambulatorium. W Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie prowadzone są również specjalizacyjne staże cząstkowe
i kierunkowe w zakresie chirurgii stomatologicznej i inne
.

Copyright © by M.Berger M.Łobacz 2010